Triki i sztuczki – konfiguracja i ustawienia Windows XP

Poniżej znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. Jeśli jednak ono nie pomoże, wezwij naszego fachowca!

System Windows XP cechuje się wieloma nieprzemyślanymi rozwiązaniami - nawet świeżo po instalacji nie jest zoptymalizowany do sprawnej pracy. Ma to odbicie w jego mizernej funkcjonalności, powolnym działaniu i skłonności do zapychania dysku.

Z tego względu przygotowałem cykl trzech artykułów, których cel jest taki, by poproszony o przyspieszenie komputera obeznany użytkownik mógł skierować proszącego na tę stronę i wiedzieć, że dalsza pomoc nie będzie potrzebna. Innymi słowy, kurs kieruję do osób niezbyt biegle posługujących się komputerem.

Dzisiaj przedstawiam zagadnienie ulepszania systemu Windows XP i doprowadzania go do stanu używalności. Jest to równocześnie wstęp do kolejnych części - o zwalnianiu miejsca na dysku oraz wyraźnym przyspieszaniu systemu.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Optymalizacja komputera - ulepszanie systemu Windows XP

Objaśnienia i przyjęte konwencje

Niektóre otwarte okna w Windowsie nie są widoczne w pasku koło przycisku Start, w szczególności okna ustawień. Jeśli więc otworzymy takie okno i klikniemy na okno przeglądarki (lub inne), to okno ustawień "schowa się" za nie. Można się do niego spowrotem dostać minimalizując bieżące okno (np. przeglądarki), czyli klikając na przycisk ze znakiem podkreślenia _ w jego prawym górnym rogu.

Klikanie kolejno na odpowiednie napisy jest połączone strzałką, np. "Start → Uruchom..." należy rozumieć jako "naciśnij przycisk Start (lewy dolny róg ekranu) i kliknij pozycję Uruchom...".

Przejście do kolejnych podkatalogów jest połączone znakiem "/", np. "C:/Windows/System" należy rozumieć jako "w Mój komputer kliknij dwukrotnie na dysk C, następnie dwukrotnie na katalog Windows, a później na katalog System". Jeśli ścieżka dotyczy dysku C, chodzi o dysk, na którym zainstalowany jest system Windows (a więc najczęściej właśnie C).

Dwa klawisze połączone plusem należy rozumieć jako wciśnięcie ich jednocześnie, czyli np. "Ctrl+Shift" rozumiemy jako "wciśnij klawisz Ctrl i trzymając go, naciśnij raz klawisz Shift".

W artykule założyłem, że widok Panelu sterowania jest w trybie klasycznym, czyli klikamy Start → Panel sterowania i jeśli po lewej mamy napis "Przełącz do widoku klasycznego", to go klikamy. Po przeczytaniu artykułu można kliknąć w tym samym miejscu napis "Przełącz do widoku kategorii".

Wyłączanie powiadomienia o zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku

Optymalizacja komputera - wyskakujące powiadomienie
Edytor rejestru

Najpierw wyłączymy niezwykle irytujące powiadomienie, które lubi o sobie dawać znać akurat, gdy w coś gramy.

Klikamy Start → Uruchom... (jeśli nie masz pozycji Uruchom..., uaktywnij ją - szczegóły w paragrafie "Dostosowujemy menu Start do naszych potrzeb"). Pojawi się okienko, w które należy wpisać regedit i nacisnąć OK. Wyświetli się okno Edytor rejestru. Po lewej stronie, klikając dwukrotnie na katalogi, przechodzimy kolejno całą ścieżkę: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced. Po prawej stronie pokaże się podobna do tej po prawej lista wpisów.

Jeśli nie ma na niej wpisu EnableBalloonTips, należy kliknąć napis EdycjaNowyWartość DWORD i nazwać ją właśnie EnableBalloonTips (wielkość znaków ma znaczenie). Mając ten wpis, klikamy go dwukrotnie i w okienku wpisujemy liczbę 0 (system pozostawiamy Szesnastkowy). Klikamy OK, zamykamy okno Edytora rejestru.

Po następnym uruchomieniu komputera nie będziemy już musieli oglądać powiadomień.

Ukrywanie paska języka i wyłączanie zamiany klawiszy

Optymalizacja komputera - pasek języka

Widoczny obok pasek języka jest zbędny - przede wszystkim zajmuje miejsce.

By się go pozbyć, klikamy na dowolnej jego ikonie (np. ikonie klawiatury) prawym klawiszem myszy. Wybieramy Ustawienia... → Pasek języka i odznaczamy pierwszą opcję od góry. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK. W kolejnym oknie - także OK.

Ustawienia klawiatury

Drugi problem to zamiana klawiszy "y" z "z", pisanie "_" zamiast "?" itp... Może to przysporzyć wielu problemów, np. podczas wpisywania hasła, gdy nie widzimy, że zamiast litery y wpisuje się z - hasło wtedy nie działa. Powód takiego zachowania jest taki, że nacisnęliśmy niechcący Ctrl+Shift. Jeśli naciśniemy Ctrl+Shift po raz kolejny, powrócimy do normalnego układu klawiszy.

Dobrze jest na stałe pozbyć się tego problemu (wtedy Ctrl+Shift nic nie będzie zmieniał i zawsze będziemy mieć klawisze jak należy). W tym celu musimy ponownie dostać się do okna z poprzedniego akapitu. Jeśli już je zamknęliśmy, możemy się do niego dostać przez Start → Panel Sterowania → Opcje regionalne i językowe → zakładka Języki → Szczegóły. Zobaczymy mniej więcej taki obrazek:

Zaznaczamy Polski (214) i naciskamy Usuń. Tak samo robimy z każdym językiem z wyjątkiem Polski (programisty) - ten jako jedyny zostawiamy. Następnie zatwierdzamy zmiany w każdym z otwartych okien, kolejno klikając OK.

Problemy z pięciokrotnym naciskaniem klawisza Shift

Optymalizacja komputera - efekt naciskania klawisza Shift 5 razy

Grając na komputerze, często naciskamy klawisz Shift. Domyślnie Windows po pięciokrotnym jego naciśnięciu włącza funkcję KlawiszeTrwałe, która aktywowana spełnia rolę wciśniętego klawisza Alt, Shift, Ctrl, czy tego z logo Windows. Jest to rzecz zupełnie zbyteczna i irytująca.

Wyłączymy tę funkcję, naciskając szybko pięciokrotnie klawisz Shift, potem Ustawienia → w sekcji Klawisze Trwałe klikamy Ustawienia → odznaczamy Użyj skrótu. Zatwierdzamy zmiany w obydwu oknach, klikając w nich OK.

Zmiana kolejności uruchomionych programów w pasku zadań

Optymalizacja komputera - pasek start / zadań

Windows domyślnie umieszcza programy koło przycisku Start według kolejności ich uruchomienia. Czasami nie jest to wygodne - np. gdy chcemy przybliżyć do siebie co ważniejsze aplikacje, albo wysunąć najważniejszą na początek.

Przeczytaj cały artykuł "Zmiana kolejności uruchomionych programów w pasku zadań".

Menu start jest przydatne, jeśli się je dobrze skonfiguruje. Wywołać je możemy m.in. przez naciśnięcie klawisza z logiem Windows. Poniższe ustawienia polecam osobiście, aczkolwiek nie wszystkim mogą one odpowiadać - najlepiej eksperymentować, tutaj nic się nie zepsuje.

Klikamy na Start, następnie na niebieskim polu klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości:

Optymalizacja komputera - Menu Start

W zakładce Menu start wybieramy opcję Menu Start i klikamy Dostosuj. W otwartm oknie możemy wybrać, czy chcemy widzieć duże ikony (polecam), czy małe oraz liczbę wyświetlanych programów (osobiście mam 9). Możemy wybrać, która przeglądarka ma być podpięta pod skrót Internet (ja mam Firefox) i jaki program pocztowy pod E-mail (ja mam to odhaczone, ponieważ używam poczty Gmail w przeglądarce). Klikamy zakładkę Zaawansowane. Zaznaczamy "Otwieraj podmenu po zatrzymaniu na nich wskaźnika myszy" i "Wyróżnij nowo zainstalowane programy". Mamy do dyspozycji listę, w której definiujemy, co ma być wyświetlane w Menu Start. Zbędne opcje to: Drukarki i faksy, Moje Ulubione, Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, Przewiń polecenie Programy, Systemowe narzędzia administracyjne. Opcję "Wyświetl jako łącze" polecam zaznaczyć dla: Moje dokumenty, Moje obrazy, Mój komputer, Panel sterowania. Pozycję "Połączenia sieciowe" ustawiamy na "Wyświetlaj jako menu Połącz z". Włączone zostawiamy Moje miejsca sieciowe, Polecenie Uruchom, Włącz przeciąganie i upuszczanie. Poza listą odznaczamy "Wyświetlaj moje otatnio otwierane dokumenty", przy okazji naciskając "Wyczyść listę". Zapisujemy zmiany przyciskiem OK.

Przechodzimy do zakładki Pasek zadań. Zaznaczamy wszystkie opcje poza: "Włącz autoukrywanie paska zadań" i "Pokaż pasek szybkiego uruchamiania".

Tray

Klikamy na Dostosuj i wybieramy opcje Zawsze ukryty dla elementów, których zazwyczaj nie klikamy, a widzimy koło zegara (tzw. "tray" lub "zasobnik systemowy"). W szczególności można ukryć ikonę połączenia sieciowego, antywirusów, ustawień myszy, aparatów itp... Bez obaw - elementy te będą wciąż dostępne po rozwinięciu listy za pomocą przycisku. Oszczędzimy natomiast sporo miejsca.

Jako "Zawsze widoczny" warto ustawić komunikator (np. Gadu-Gadu, Skype). Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK i w kolejnym oknie - także OK.

Automatyczne logowanie do Windows XP

Optymalizacja komputera - Logowanie do Windows XP
Optymalizacja komputera - Logowanie do Windows XP

Jeśli nasz ekran po włączeniu komputera wygląda tak jak na którymś z powyższych obrazków, to tracimy czas na potwierdzenie zalogowania do systemu. Ustawimy więc automatyczne logowanie na nasze konto po uruchomieniu komputera.

Klikamy Start. U samej góry menu jest kwadrat z jakimś obrazkiem. Klikamy na niego. W wyświetlonym oknie klikamy na Strona główna → Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników, zaznaczamy obydwie dostępne opcje i klikamy Zastostuj opcje. Możemy już zamknąć to okno - przy ponownym włączeniu komputera, powinniśmy zostać zalogowani na domyślne konto. Jeśli tak się nie dzieje, należy wyłączyć konto Gościa w tym samym panelu.

Jeśli wciąż mamy prośbę o logowanie, klikamy Start → Uruchom i wpisujemy control userpasswords2. Odznaczamy pole "Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło" i klikamy OK. Pojawi się okienko, w którym wprowadzamy nazwę naszego konta (nie "Administrator"), ewentualne hasło i zatwierdzamy całość przyciskiem OK.

Automatyczne łączenie z Internetem

Optymalizacja komputera - Połącznie internetowe w Windows XP

Każdorazowe klikanie ikony połączenia internetowego, czy też włączanie aplikacji dostępowej np. Neostrady jest bardzo czasochłonne i niewygodne.

Problem ten rozwiążemy następująco: koło zegara powinna być widoczna ikona dwóch komputerów, sygnalizująca połączenie z Internetem. Przytrzymujemy nad nią przycisk myszy (nie klikając) - pojawi się dymek z nazwą połączenia w pierwszej linijce. Zapamiętujemy ją. Klikamy Start → Połącz z → Pokaż wszystkie połączenia. Klikamy prawym klawiszem na połączeniu, którego nazwę zapamiętaliśmy, wybieramy Właściwości. W otwartym oknie klikamy zakładkę Opcje i odznaczamy dwie opcje zaczynające się na "Monituj...". Ustawiamy 99 prób ponownego wybrania numeru, odstęp 3 sekund i Nigdy jako czas czynności przed rozłączeniem. Zaznaczamy także "Wybierz numer ponownie po przerwaniu połączenia". Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Klikamy OK. Teraz klikamy Start → Wszystkie programy i naciskamy prawym klawiszem myszy na pozycji Autostart. Następnie wybieramy Otwórz. Naciskamy ikonę naszego połączenia w starym otwartym oknie i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwamy ją do okna Autostartu. Możemy już zamknąć obydwa okna. Po ponownym uruchomieniu komputera połączenie powinno ustanowić się samoczynnie.

Jeśli ten sposób nie działa np. ponieważ wymuszone jest łączenie się przez aplikację dostępową (a w przypadku Neostrady nie jest), to do katalogu Autostart przesuwamy przynajmniej ikonę, za pomocą której uruchamiamy program do łączenia się z Internetem, zaś ikonę połączenia z powyższego opisu stamtąd usuwamy.

Doprowadzanie wyszukiwarki do stanu używalności

Optymalizacja komputera - Wyszukiwarka Windows XP

Skrót klawiszowy Ctrl+F, naciśnięty podczas przebywania w dowolnym katalogu, domyślnie wywołuje wyszukiwarkę systemu, którą także trzeba doprowadzić do porządku.

Będąc w jakimkolwiek katalogu, naciskamy więc powyższe klawisze. Po pierwsze, wyłączamy animowaną postać, która nie służy niczemu, poza lekkim spowalnianiem systemu. Następnie naciskamy "Zmień preferencje". Klikamy "Nie pokazuj porad w dymkach", potem znowu w preferencjach "Z usługą indeksowania..." → "Nie, nie włączaj usługi indeksowania". Wyłączamy tę usługę, bowiem daje niewiele, a zajmuje miejsce na dane i lubi spowolnić komputer np. przy oglądaniu filmów. Znowu w preferencjach klikamy "Zmień zachowanie wyszukiwania plików i folderów" → "Zaawansowane - ...". Teraz nareszcie możemy cieszyć się dobrą wyszukiwarką systemową.

Zakończenie

To tyle, jeśli chodzi o optymalizację komputera w zakresie ulepszania Windowsa. W kolejnej przedstawię zagadnienie zwalniania miejsca na dysku. a potem - wyraźnego przyspieszania systemu Windows XP.

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, wezwij naszego fachowca!

Twój komputer będzie najszybszy, jeśli regularnie będziesz go czyścił. Za darmo, co 6 tygodni przyślemy Ci przypomnienie wraz z instrukcjami profilaktycznymi - zapisz się już teraz!

Jeśli ten artykuł Ci się przydał, poleć go znajomym i rodzinie!

Otrzymuj nowe artykuły na e-mail! Podaj swój adres:

Możesz także subskrybować kanał RSS!